Kwalijke uitspraak in rechtszaak over asbest

Onlangs werd bij een kennis van mij mesothelioom ontdekt: een typische vorm van asbestkanker. Zo typisch dat de relatie tussen asbest en deze kankervorm eenduidig is aangetoond via de medische wetenschap.

Er is al een schadevergoedingsregeling voor hen die met asbest in aanmerking zijn gekomen tijdens werkzaamheden. Sinds kort is er in principe ook een regeling voor hen die het elders, bijvoorbeeld in hun woonwijk opliepen: zogenoemde milieuslachtoffers. Het is ook als wetsvoorstel in de politiek aangenomen, wat logisch is gezien het oorzakelijke verband: de typische kankervorm kan namelijk geen andere oorzaak hebben. De oorspronkelijke oorzaak van alle ellende is de producent: de fabrikant Eternit in Goor. Deze fabrikant was en is al tientallen jaren op de hoogte van eventuele schadelijkheid. Ondanks alles is er nu door een rechter in Almelo bepaald dat uitgerekend deze hoofdoorzaak niet schuldig is aan deze typische kankergevallen in haar omgeving betreffende genoemde milieuslachtoffers (NRC Handelsblad, 21 april). Het is niet alleen een steek in de rug van die slachtoffers, het is zelfs een ontkenning van medische wetenschap door een zogenaamde objectieve schakel van justitie. Door deze uitspraak komt ook de algemene vergoedingsregeling voor milieuslachtoffers in de regio Goor op losse schroeven te staan. Dat heeft deze rechter op zijn geweten, als hij dat heeft.

    • J. Verniers Arnhem