Kamer: jeugdzorg bij gemeenten

De Tweede Kamer vindt dat provincies hun handen van de jeugdzorg moeten aftrekken. Die taak zouden gemeenten op termijn moeten overnemen.

Een meerderheid van de volksvertegenwoordigers staat achter het advies dat Steven van Eijck, de speciale regeringscommissaris voor jeugd- en jongerenbeleid, gisteren aanbood aan het kabinet.

De jeugdzorg bemoeit zich met gezinnen waar kinderen ernstig worden verwaarloosd en mishandeld of ontwikkelingsproblemen hebben. Jeugdzorgorganisaties werken bureaucratisch en versnipperd, zo is de laatste jaren gebleken, waardoor kinderen of hun ouders vaak niet de nodige hulp krijgen, laat staan op tijd.

Jeugdcommissaris Van Eijk zei dat het pakket van de jeugdzorg over vijf jaar moet worden overgeheveld naar de gemeenten. Hij wil dat een volgend kabinet de stelselwijziging voor zijn rekening neemt. Nu zou dat volgens hem te veel onrust geven.

De Kamerliden -rgü (VVD), Cörüz (CDA) en Kraneveld (LPF) zijn het daar volledig mee eens. 'Hoe dichter de hulp bij de kinderen, hoe beter. Maar niet nu meteen al een nieuwe stelselwijziging doorvoeren', aldus -rgü.

Cörüz zegt: 'De provincies moeten zich in de toekomst niet meer met de jeugdzorg bezighouden. Nu is de verantwoordelijkheid in het veld niet duidelijk.' Kraneveld noemt Van Eijcks advies 'een goed idee'.

Kamerlid Kalsbeek (PvdA) reageerde voorzichtiger. Volgens haar is het belangrijk dat gemeenten een belangrijke rol krijgen in de jeugdzorg. Maar weer een stelselwijziging zou gevaarlijk kunnen zijn. 'Misschien kun je via de bestaande regels tot hetzelfde doel komen.'

Van Eijck wil dat gemeenten centra voor Jeugd en Gezin opzetten waar kinderen en ouders met allerlei vragen terechtkunnen. De centra moeten zonder onnodige rompslomp, zo snel mogelijk passende hulp bieden. Ross zei gisteren dat zij hiervoor dit jaar 5,5 miljoen euro beschikbaar stelt en 13 miljoen euro in de volgende jaren.

De provincies zijn tegen de plannen van Van Eijck. Volgens de belangenorganisatie IPO leidt een nieuwe reorganisatie alleen maar tot meer onduidelijkheid.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) gaat de voorstellen bestuderen.