Jeneverbessymposium: met de fiets naar de laatste struik

Wie: Jan van Ginkel, voorzitter van het Jeneverbesgilde.

Waarom: hij is morgen in Otterlo dagvoorzitter van het symposium 'Op de bres voor de jeneverbes'.

Jan van Ginkel, jeneverbesgildevoorzitter: „Je moet van goeden huize komen om Den Haag ervan te overtuigen wat voor de jeneverbes de beste vorm van bescherming is.” Foto Bob van der Have Have, Bob van der

Blaasontsteking, jicht of een slangenbeet? Jeneverbesextract biedt uitkomst. En wat zouden zuurkool, gebraden gevogelte en jenever zijn zonder het bitterzoete aroma van de gedroogde jeneverbes? Al sinds bijbelse tijden wordt de jeneverbes gewaardeerd om zijn genezende en culinaire werking.

In tuincentra is de struik volop te koop, maar in het wild heeft hij het moeilijk. Alleen op de hei in Drenthe en Gelderland zijn nog dichte struwelen van de struik te vinden.

Onder de noemer 'Op de bres voor de jeneverbes' is morgen in Otterlo een symposium, geleid door Jan van Ginkel, voorzitter van het jeneverbesgilde. 's Morgens zullen verschillende sprekers de jeneverbes vanuit natuur- en cultuurhistorische invalshoek benaderen. Na de lunch gaan de deelnemers per witte fiets naar het jeneverbesreservaat op de Veluwe.

Lange tijd heeft de jeneverbes zich nauwelijks verjongd, zegt Van Ginkel. 'Op de Veluwe zie je een bejaardenhuis met oude struiken en daarnaast een crèche met pas ontkiemde planten. Daartussen zit niet veel.'

Het terreinbeheer van het natuurpark is een probleem. Dat is niet gericht op de jeneverbes, zegt Van Ginkel. 'Beschermen bestaat meestal uit nietsdoen, ergens van afblijven. De beschermde status die de jeneverbes veertig jaar geleden kreeg, pakt slecht uit. Vroeger werden de takken en het loof gebruikt voor bruiloften en praalwagens. Dat regelmatig snoeien hield de struiken vitaal.'

Struikelblok voor een goed actieplan om de jeneverbes te redden vormen de rijksambtenaren. 'Je moet van goeden huize komen om ze in Den Haag te overtuigen dat actief ingrijpen voor de jeneverbes de beste vorm van bescherming is.'

Om de plannen kracht bij te zetten, brengt het jeneverbesgilde binnenkort Waggeljan-jenever op de markt. Van Ginkel: 'In Drenthe had je eind negentiende eeuw een zwerver die jeneverbessen verkocht aan apothekers. Omdat een jeneverbesstruik in deze streek waggel- of wakkelbossie werd genoemd, werd hij Waggel Jan genoemd.'

Arjen Ribbens

Zie ook www.jeneverbesgilde.nl

    • Arjen Ribbens