Inspraak personeel bij vaststellen topsalaris

Den Haag. Ondernemingsraden van bedrijven met honderd werknemers of meer krijgen instemmingsrecht bij de vaststelling van de beloningen van de bedrijfstop. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een initiatiefwet van CDA en GroenLinks om de inkomens van leden van de raden van bestuur en raden van commissarissen voor te leggen aan ondernemingsraden. De OR`s krijgen geen veto, wel instemmingsrecht.