Het rommelt in Labour op vele fronten

Acht dagen voor lokale verkiezingen tuimelen Labour-politici van de ene affaire in de andere. Tezamen ondermijnen ze de toch al niet florissante positie van premier Blair.

De Labour-regering van premier Tony Blair beleefde gisteren een van de meest rampzalige dagen uit haar geschiedenis. Op liefst drie fronten tegelijk werden toonaangevende leden uit Blairs kabinet overladen met hoon en spot. De eens zo vermaarde spindocters van Labour leken hun greep op de gebeurtenissen geheel kwijt. En dat acht dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland.

In het Lagerhuis moest minister van Binnenlandse Zaken Charles Clarke eerst diep door het stof, nadat was gebleken dat zijn ministerie ruim duizend buitenlandse criminelen had vrijgelaten zonder er op toe te zien dat ze vervolgens ook over de grens werden gezet. Zelfs nadat Clarke over dit probleem was ingelicht, konden nog 288 misdadigers na hun vrijlating ongestoord huns weegs gaan.

Een evident geval van incompetentie, luidde alom het oordeel. Ook de regering zelf trok het boetekleed aan. De Conservatieve oppositie vond dat de maat vol was en eiste het aftreden van Clarke. Blair is echter niet bereid zijn minister zo kort voor de verkiezingen op te offeren.

Intussen moest minister Patricia Hewitt van Volksgezondheid spitsroeden lopen bij een toespraak tot 2.000 verpleegkundigen in Bournemouth. De minister had het bestaan onlangs te verklaren dat de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) 'het beste jaar ooit' doormaakte. Dit niettegenstaande het feit dat de laatste weken duizenden medewerkers op straat worden gezet wegens ernstige financiële tekorten. De verpleegkundigen maakten Hewitt het spreken onmogelijk met boegeroep en handgeklap. Het was al de tweede keer in drie dagen dat Hewitt dit lot ten deel viel.

Tot overmaat van ramp voor de regering onthulde The Daily Mirror gisteren dat vice-premier John Prescott (67) een langdurige affaire had gehad met een 24 jaar jongere secretaresse. Dit ofschoon de weinig gepolijste Prescott zich gewoonlijk presenteert als een ruige bolster met een blanke pit, als het betrouwbare volkse gezicht van de Labour-partij. Prescott erkende dat zijn vrouw 'kapot' was van het nieuws.

Voeg hierbij nog het nieuws dat de voormalige Labour-leider Neil Kinnock gisteren een rijverbod voor zes maanden kreeg opgelegd omdat hij de afgelopen drie jaar vijf keer was betrapt op te hard rijden met zijn Audi, en het is duidelijk dat het imago van de Labour-partij gisteren nogal wat deuken en krassen heeft opgelopen. De krantenkoppen waren er vanmorgen naar. 'Een jammerlijke puinhoop', stelde The Independent. 'Een drievoudige vloek', kopte The Guardian. 'Flirten met het noodlot', aldus The Times.

Nee, verzekerde vanmorgen John Hutton (Sociale Zaken), een van de weinige ministers met een reputatie die nog in tact is, de Labour-regering is niet bezig ineen te storten. Het lijkt inderdaad niet aannemelijk dat er voor de raadsverkiezingen nog koppen rollen. Maar veel ministers zijn hun plaats in het kabinet niet langer zeker, als Labour volgende week de controle over veel gemeenteraden zou kwijtraken. En dat scenario behoort - zeker na gisteren - zeer wel tot de mogelijkheden.

Ook Blair zelf komt bij forse verliezen vermoedelijk opnieuw onder druk om plaats te maken voor zijn gedoodverfde opvolger, minister van Financiën Gordon Brown. Het leek geen toeval dat Brown gisteren niet de moeite nam om Blair in zijn uur van nood te hulp te schieten.

    • Floris van Straaten