Ferme taal?

Volgens de burgemeester van Stadskanaal zullen in de toekomst de vliegtuigen van het vliegveldje Vledderveen, dat binnen de gemeentegrenzen van Stadskanaal ligt, niet meer boven de bebouwde kom vliegen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) geeft datzelfde advies aan de staatssecretaris. Ferme taal van een overheid die zijn burgers zal beschermen?

Volgens de regeling MLA's (Micro Light Airplanes) van 16 juni 2003 mag een ultralightvliegtuig niet worden gebruikt 'binnen een horizontale afstand van 500 meter van aaneengesloten bebouwing ingericht voor het verblijf van personen en boven die bebouwing' (artikel 7, lid 1d).

Merkwaardig dus dat de IVW adviseert dat de wet moet worden nageleefd, en door de IVW gecontroleerd had moeten worden. De zoveelste illustratie van het gedogen als normaal bestuurlijk 'instrument'.

    • Frits van den Berg Baflo