Detectorschijf is klaar voor montage in kolossale Atlas

Detectorschijf is klaar voor montage in kolossale Atlas Rotterdam, 27 april. De schijf is gemaakt van koolstofvezel. Dit lichte materiaal is gekozen om de deeltjes die bij een botsing ontstaan en vervolgens alle kanten opvliegen, zo min mogelijk te hinderen. Op de schijf zijn duizenden silicium-strips bevestigd die samen de baan van de botsingsdeeltjes tot op een precisie van 0,01 millimeter registreren. De schijf is gebouwd door het NIKHEF, het Nederlands Instituut voor Kern- en Hoge Energie Fysica in Amsterdam en een van de instituten die participeren in Atlas. Met het ontwerpen en bouwen van het onderdeel waren tien jaar gemoeid. Tijdens het transport was de schijf opgehangen in speciale schokdempers. De eerste tests hebben uitgewezen dat de schijf de verhuizing naar Genève met succes heeft doorstaan. Het andere uiteinde is gebouwd in Liverpool. Een Nederlands onderdeel van de Atlas-detector is gearriveerd in Genève. Het gaat om een schijf met een diameter van 2,5 meter – de totale Atlas heeft de omvang van de Notre Dame in Parijs. Het geheel zal worden gemonteerd in de in aanbouw zijnde Large Hadron Collider van het Europese versnellerinstituut CERN. Het Nederlandse fabrikaat vormt een van de twee uiteinden van het cilindervormige centrale hart van Atlas, Semi Conductor Tracker geheten. In dat hart zullen vanaf eind 2007 deeltjes, na in een 27 kilometer lange ondergrondse ring tot enorme energie te zijn versneld, frontaal op elkaar knallen. In de brokstukken die dat geweld oplevert hopen fysici het lang gezochte Higgs-deeltje aan te treffen, sluitstuk van het Standaardmodel van de elementaire deeltjes en hun wisselwerkingen. e-mail : contact@peterginter.com Ginter, Peter