De Geus: kosten via CAO oplossen

Werkgevers en werknemers moeten afspraken maken om gepensioneerden te compenseren voor de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) riep sociale partners op dit te regelen bij de CAO-onderhandelingen. De Geus deed zijn oproep vanochtend in een debat met de Tweede Kamer over de koopkrachtmaatregelen van het kabinet.

In het nieuwe zorgstelsel hoeven werkgevers niet langer bij te dragen aan de ziektekostenverzerkering van gepensioneerden. De regering gaat rijksambtenaren, onderwijzers, politieagenten en militairen hiervoor compenseren. De Geus zei dat hij als werkgever hun een 'gewenningsperiode' wil gunnen.

Tweede-Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA) wil dat ook voor gepensioneerde gemeente- en provincieambtenaren compensatie geregeld wordt, maar volgens De Geus is dit niet de verantwoordelijkheid van de regering. Op het verzoek van een meerderheid in de Kamer om bij sociale partners aan te dringen op compensatie van gepensioneerden in de marktsector, antwoordde De Geus dat hij dit 'met alle liefde' zou doen, maar 'het is niet de verantwoordelijkheid van het kabinet om te interveniëren in die onderhandelingen'.

Tijdens het debat bleek verder dat de maatregelen ter compensatie van de koopkracht die de regering vorige week aankondigde op steun kunnen rekenen bij een meerderheid van de Kamer. Alle fracties waren er tevreden over, dat het kabinet extra geld heeft uitgetrokken om de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel en gestegen energiekosten voor de koopkracht deels te repareren. De coalitiepartijen en de PvdA complimenteerden het kabinet met zijn plannen. Tweede-Kamerlid Verburg (CDA): 'De maatregelen van het kabinet zijn substantieel.'

De linkse oppositie bekritiseerde wel de manier waarop het extra geld besteed wordt. Noorman-Den Uyl: 'Het gebaar had scherper en doelgerichter moeten zijn.' PvdA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie hadden liever gezien dat meer geld was uitgetrokken voor specifieke groepen als bijstandsmoeders, chronisch zieken en mensen met een minimuminkomen.

De Geus zegde toe, dat hij gaat praten met organisaties van gehandicapten en chronisch zieken.