Centrale Borssele tot 2033 open

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft toestemming gegeven om de kerncentrale in Borssele tot 2033 te laten produceren.

De overeenkomst die staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) heeft gesloten met de eigenaars van de kerncentrale, kreeg vandaag de steun van CDA, VVD en D66. De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP zijn fel tegen.

Onderdeel van de regeling met kerncentrale-eigenaren Energieproductiemaatschappij Zuid-Nederland, Essent en Delta Energy is een schadeloosstelling voor als Borssele toch voor 2033 wordt stilgelegd. Op de valreep heeft Van Geel de Kamer er op gewezen dat een deel van die schadeloosstelling door de Europese Commisie zou kunnen worden beschouwd als verkapte staatssteun. Hij kondigt aan dat het eventueel uit te keren bedrag dan zal moeten worden gemeld bij de Commissie.

Tweede-Kamerlid Samsom (PvdA) is ontevreden over de regeling die Van Geel namens het kabinet heeft getroffen. 'Een schadeloosstelling is veel ruimer dan een schadevergoeding, de staat neemt echt alles voor haar rekening, het gaat veel te ver' , aldus Samsom.