Brussel wil straf voor vervalsers gelijktrekken

Er moeten minimumstraffen komen voor het vervalsen van merkproducten in de Europese Unie. Dat vindt Europees Commissaris Frattini (Justitie), die daartoe gisteren een voorstel heeft gedaan. Het is voor het eerst dat de Europese Commissie gebruik maakt van een omstreden bevoegdheid om Europese strafmaten voor te stellen die niet door alle lidstaten hoeven te worden goedgekeurd.

Frattini wil dat er een minimumstraf van vier jaar cel komt te staan op het vervalsen van merkproducten. Voorwaarde is wel dat dat wordt gedaan door een criminele organisatie of dat sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid.

Tot voor kort moesten voorstellen op het gebied van strafrecht altijd worden goedgekeurd door alle landen in de EU. Eén land kon plannen op dat terrein blokkeren met een veto. Nederland hoefde daarom niet te vrezen voor zijn drugs- of euthanasiebeleid. Maar vorig jaar september bepaalde het Europese Hof in Luxemburg dat de Europese Commissie ook minimumstraffen mag voorstellen in 'richtlijnen'. Dan volstaat goedkeuring door een ruime meerderheid van de EU-landen.

Frattini zei gisteren dat hij 'voorzichtig en verstandig' zal omgaan met deze bevoegdheid. Volgens hem is de richtlijn nodig omdat vervalste producten eerlijke concurrentie op de gemeenschappelijke Europese markt verstoren en ook een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen (auto-accessoires en speelgoed), omdat ze vaak niet voldoen aan alle veiligheidseisen.

Volgens Frattini is harmonisering van de strafmaat gewenst om effectiever op te treden tegen criminele organisaties of wanneer de veiligheid van consumenten in het geding is.