3 procent raadsleden allochtoon

Het aantal allochtone raadsleden in de gemeenteraad is na de verkiezingen in maart met vijftig procent toegenomen tot ruim 3 procent van het totale aantal. Dat blijkt uit een rapport van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP).

Van de ruim 9.500 gemeenteraadszetels worden er 302 bezet door allochtone raadsleden, vier jaar geleden waren dat er nog 204. Het aantal allochtone vrouwen verdubbelde van 53 naar 106. Daardoor nam ook het totale aandeel vrouwen in de lokale politiek toe: die steeg van 24 procent naar 26 procent. Het streefcijfer van het ministerie van Sociale Zaken, 35 procent vrouwen in 2004, wordt echter niet gehaald. De allochtone raadsleden voldoen wel aan dat percentage, van hen is precies 35 procent vrouw.

Van de allochtone raadsleden zijn de politici van Turkse afkomst met 157 raadsleden het beste vertegenwoordigd. De Turken worden gevolgd door Marokkaanse vertegenwoordigers. Hun aantal steeg naar 66, na de vorige verkiezingen zaten er 26 Marokkanen in de gemeenteraad.

Veruit de meeste allochtone raadsleden zitten voor de PvdA in de gemeenteraad (183), gevolgd door GroenLinks (34) en het CDA (28). Verder blijkt uit het onderzoek dat partijen op etnische of islamitische grondslag weinig steun krijgen.