Sterrensysteem voor veilige wegen

Rotterdam, 26 april. De ANWB wil in navolging van een sterrensysteem voor de veilige auto`s nu een sterrensysteem voor veilige wegen. Gekeken zal worden naar wegkenmerken, zoals de belijning en de staat van onderhoud. Het gaat vooral om snelwegen en provinciale wegen. Minister Peijs (Verkeer) vindt wel dat voorkomen moet worden dat er meer systemen ontstaan.