“Nieuwe wet hoger onderwijs onnodig'

Er hoeft geen nieuwe Wet op het hoger onderwijs en onderzoek (WHOO) te komen. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies aan staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD).

Met de nieuwe Wet op het hoger onderwijs en onderzoek, die de bestaande Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) zou moeten vervangen, wil Rutte onder meer regelen dat er meer intern toezicht komt binnen het hoger onderwijs. Instellingen krijgen een zorgplicht voor hun studenten, voor wie het bovendien duidelijker moet worden bij wie ze moeten aankloppen bij onenigheid met hun universiteit of hogeschool.

De Onderwijsraad erkent dat sommige zaken moeten worden gewijzigd, maar is van mening dat aanpassingen van de huidige wet volstaan.

Een ander kritiekpunt is de onderbelichte positie van docenten in de nieuwe wet. In plaats daarvan zouden docenten juist een centrale rol moeten krijgen, aldus de Onderwijsraad.

Ten slotte spreekt de raad zijn zorg uit over het gebrek aan draagvlak voor de WHOO. De vereniging van universiteiten (VSNU), de Inspectie van het Onderwijs en een aantal studentenorganisaties hebben al diverse malen kritiek geuit op verschillende aspecten van de nieuwe wet. Staatssecretaris Rutte wil pas reageren op het advies als het wetsvoorstel in de ministerraad is besproken.

Het advies, dat al in december vorig jaar aan Rutte was aangeboden, werd gisteren openbaar nadat de Algemene Onderwijsbond (AOb) een beroep op de Wet openbaarheid bestuur had gedaan.