Niet meer jobhoppen

Waarom heb je deze stap gezet?

Brieke Hampsink. Foto Flip Franssen Nederland, Nijmegen, 20-4-2006 Brieke Hampfink, UMC-Radboud, carriereswitch Foto: Flip Franssen, NVF, 024-3238442
Brieke Hampsink. Foto Flip Franssen Nederland, Nijmegen, 20-4-2006 Brieke Hampfink, UMC-Radboud, carriereswitch Foto: Flip Franssen, NVF, 024-3238442 Franssen, Flip

“Ik deed onderzoek naar kniebraces. Metingen doen ging me goed af, maar daarna kwam de periode van cijferanalyse. De wetenschap beviel tot aan de computer. Toen ik geen patiënten meer zag, was ik er klaar mee. Physician assistant is een nieuw beroep voor HBO'ers in de gezondheidszorg. Je bent een soort basisarts en neemt een aantal taken van de echte artsen over. Zelf werk ik op de dagbehandeling van de afdeling kindergeneeskunde. Ik prik infusen of geef jonge kankerpatiënten een chemokuur. Het is heftig, maar ook heel mooi werk. Dat deze baan zo nieuw is, maakt het extra leuk. Pionieren vind ik spannend, ik kan zelf vormgeven aan de functie.“

Past deze baan bij jou?

“Zeker. Dit vak ligt tussen de verpleegafdeling en de artsen in. Dat is me op het lijf geschreven. Ik ben een bruggenbouwer, ik was al op de basisschool de bemiddelaar. Maar ik draai ook mijn eigen spreekuur voor pasgeborenen. Zelfstandigheid vind ik ook prettig.“

Ben je een jobhopper?

“Ik ben van huis uit fysiotherapeut en ging daarna de bewegingswetenschap in. Ik heb overwogen om nog geneeskunde te studeren. Als je eenmaal een echte baan gehad hebt, wil je zo'n financiële stap terug niet meer zetten. Ik lijk misschien een jobhopper, maar ik ben ervan overtuigd dat ik dit werk niet zou kunnen doen zonder de ervaringen van mijn vorige banen. Deze baan is voor het leven. Mijn vorige banen hebben me een professionele houding en veel kracht opgeleverd. Van tevoren had ik verwacht dat ik het erg zwaar zou vinden om met zieke kinderen te werken, maar ik kan er beter tegen dan ik dacht. Ik zal niet meer “hoppen', ik belichaam de continuïteit op de afdeling. De taken die ik nu doe, werden eerst uitgevoerd door kinderartsen in opleiding die doorgaans maar drie maanden bleven. Het is goed voor de kinderen dat ze nu steeds een bekend gezicht zien.“

Ga je meer verdienen?

“Omdat het een nieuw beroep is, is het nog niet helemaal duidelijk hoeveel een Physician assistant precies hoort te verdienen. Dat is dus even hard onderhandelen. Het was mijn ambitie om in elk geval het salaris dat ik had als bewegingswetenschapper te behouden. Dat is gelukt, maar ik hoop stiekem nog wel op een stapje hoger. Het is afwachten.“

Janna Laeven

    • Janna Laeven