Kamer wil code voor inkomens

De Tweede Kamer wil dat er een code komt voor de inkomens van de bestuurders van energiebedrijven.

Een motie van Kamerlid Irrgang (SP) kreeg gisteren steun van alle oppositiepartijen inclusief D66. Alleen de regeringspartijen CDA en VVD stemden tegen.

Over de hoogte van de inkomens van de bestuurders van de energiebedrijven - Nuon, Essent, Eneco, Delta - is recentelijk opnieuw commotie ontstaan, toen bleek dat bestuursvoorzitter Boersma (Essent) het afgelopen jaar ruim acht ton verdiende.

De Kamer wil nu dat er een beloningscode komt waarin de energiebedrijven, zolang deze in handen zijn van de lagere overheden, op dezelfde manier behandeld worden als andere semi-publieke diensten zoals ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.

Het kabinet heeft bij monde van premier Balkenende (CDA) tot nu toe geweigerd in te grijpen in de salariëring bij de energiebedrijven en verwijst naar de verantwoordelijke aandeelhouders, de gemeenten en provincies.

De motie maakte deel uit van de stemmingen over de wet op de splitsing van de energiebedrijven in commerciële en netwerkbedrijven. Een grote meerderheid van de Kamer gaat hiermee akkoord. Na de splitsing staat het de aandeelhouders vrij om de productie- en leveringsbedrijven te verkopen, maar de netwerkbedrijven blijven in publieke handen. Zolang er sprake is van publiek aandeelhouderschap, aldus de Kamer, dienen de inkomensnormen voor de semi-publieke sector gevolgd te worden.

De Kamer zal binnenkort een initiatiefwet van Kamerlid Bakker (D66) behandelen, waarin één lijn wordt getrokken tussen de topinkomens in de publieke en semi-publieke sector. Gezien de uitslag inzake de motie-Irrgang kan hiervoor een Kamermeerderheid verwacht worden.