Inspraak toplonen

Ondernemingsraden van bedrijven met honderd werknemers of meer krijgen instemmingsrecht bij de vaststelling van de beloningen van de bedrijfstop.

De Eerste Kamer is gisteren akkoord gegaan met een initiatiefwet van CDA en GroenLinks om de inkomens van leden van de raden van bestuur en raden van commissarissen voor te leggen aan ondernemingsraden. De OR's krijgen geen veto, wel instemmingsrecht. Hierdoor zijn de topinkomens niet pas in de jaarverslagen openbaar, maar vanaf het moment dat ze worden vastgesteld.

De wet is een initiatief uit 2001 van het Kamerlid Ab Harrewijn van GroenLinks. Harrewijn overleed een jaar later. Uit piëteit is de wet naar hem vernoemd.

Ter verbreding van de politieke steun is de strekking van de wet aangepast. Zo is de grens gelegd bij bedrijven met minimaal 100 werknemers, geldt de verplichting niet voor de inkomens van directeuren-grootaandeelhouders en hoeven de gegevens niet per individu, maar alleen voor het gehele bestuur verstrekt te worden.