Inspectie: geen ulv boven stad en dorp

Den Haag, 26 april. Ultra-lightvliegtuigen mogen als het aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat ligt, niet meer vliegen boven de bebouwde kom. De Inspectie liet gisteren weten dat het hierover een advies heeft uitgebracht aan staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer). De inspectie komt met het advies na een reeks incidenten met ulv`s.