“Geen opgeheven vingertje'

Is het niet vreemd dat een stad waar homo's amper nog hand-in-hand over straat durven uit angst in elkaar geslagen te worden een brief naar andere Europese hoofdsteden stuurt om bezorgd te wijzen op de teruglopende tolerantie aldaar? Burgemeester Job Cohen van Amsterdam maakte maandag bekend zo'n brief naar ondere andere Lissabon, Wenen en Warschau te hebben gestuurd. Hij legt uit waarom.

Job Cohen Foto Vincent Mentzel Job COHEN , burgemeester van Amsterdam. foto VINCENT MENTZEL/NRCH. 1 feb. 2001. 3 feb. 2001 === F/C==== Mentzel, Vincent

De brief komt voort uit een oproep van enkele stadsdeelraadsleden. U staat zelf ook achter de brief?

“Nee, wat dacht u. Natuurlijk. De stadsdeelraad Centrum heeft stadsdeelvoorzitter Anne Lize van der Stoel opgeroepen de brief te versturen. Ik hoefde daar niets mee te doen, maar heb zelf besloten deze brief mede te ondertekenen.“

In welk opzicht staan homorechten in steden als Lissabon, Wenen en Dublin onder druk?

“Wat ik ervan begrepen heb is dat de steden geselecteerd zijn op twee criteria: of de discussie over homorechten speelt er flink en/of er is sprake van een zekere mate van discriminatie. Maar hoe het precies zit in elke stad afzonderlijk, weet ik niet.“

Bent u niet bang dat die steden dit zien als Amsterdamse bemoeizucht?

“Wij doen dit ter gelegenheid van de invoering van het same-sex-marriage in Nederland en Amsterdam, vijf jaar geleden. We vinden het belangrijk uit te leggen hoe we dat hier hebben geregeld en dat dat volgens ons navolging verdient. Het is absoluut niet bedoeld als opgeheven vingertje.“

Ze kunnen ook zeggen: “regelt u eerst uw zaakjes in uw eigen stad maar'.

“Natuurlijk, als u zegt dat er ook in Amsterdam nog veel moet gebeuren, dan heeft u daar gelijk in. Daar heb ik bij de viering van het homohuwelijk ook aandacht aan besteed. De situatie is niet meer zo gunstig als enige jaren geleden. Ook de wijze waarop homo's zich geaccepteerd voelen is een stuk minder geworden. Maar ik garandeer u dat ik alle vormen van discriminatie van alle kanten zal bestrijden.“

    • Wilmer Heck