Eenzaam verzet Nederland tegen quota tong en schol

Nederland staat vrijwel alleen in zijn verzet tegen een nieuw plan voor de visserij op tong en schol, waardoor vangstquota sterk zouden kunnen dalen. Dit bleek gisteren tijdens de Europese Landbouwraad. Minister Veerman kon na afloop alleen België expliciet noemen als bondgenoot in het verzet.

“De sector zit financieel aan de grond“, zei Veerman over de Nederlandse schol- en tongvisserij. Het nieuwe systeem zou daarom een “fatal blow“ zijn. “De vissers zeggen: uiteindelijk gaat het erom ons van zee te halen. Dat is de indruk die ontstaat in gemeenschappen de soms geheel van deze visserij afhankelijk zijn, zoals Urk.“

Binnen de EU heeft Nederland de hoogste vangstquota voor tong en schol. Van de tong haalt Nederland 70 procent binnen en schol 33 procent. Voor vaststelling van de hoeveelheid vis die mag worden gevangen wil de EU overstappen op het Maximum Sustainable Yield (MSY)-principe, gecombineerd met scherpe aanlandingscontroles waarbij vrijwel altijd een inspecteur aanwezig zal zijn.

Het MSY-principe is in 2002 aanvaard tijdens de VN-top over duurzame ontwikkeling in Johannesburg en landen hebben zich verplicht dit uiterlijk in 2015 door te voeren. Het is gericht op vangst met minimaal risico voor het in gevaar brengen van het voortbestaan van een soort, ofwel het garanderen van het voortbestaan van gezonde populaties.

Minister Veerman wil stabiliteit in het vaststellen van de quota, en eerst verdere studie van biologische en sociaal-economische effecten van invoering van een nieuw beheerssysteem. “We halen al 20 procent van onze vloot van zee“, zei Veerman over de inspanningen van de sector. “Vissers werken aan selectieve vismethoden, maar willen wel een borgstelling voor ze daar geld in steken.“

De Landbouwraad praat in mei en juni verder over invoering van het nieuwe stelsel. In de tussentijd wil Veerman andere landen overtuigen Nederland bij te staan. Veerman schetste daarover geen opwekkend perspectief: Frankrijk beperkte zich gisteren tot een schriftelijke verklaring, Engeland heeft kabeljauwbelangen en Duitsland staat aan de kant van de Europese Commissie. “Tsjechië heeft hier misschien geen direct belang bij, maar heeft ons misschien op andere fronten nodig“, zo schetste Veerman.