Cyberpesten raakt kwart leerlingen basisschool

Bijna een kwart van de leerlingen van groep acht en een vijfde van de brugklassers is slachtoffer van cyberpesten. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Open Universiteit Nederland en de GGD Zuid-Limburg onder 1.200 Nederlandse kinderen uit groep acht van het basisonderwijs en de brugklas en 850 ouders uit Zuid-Limburg.

Zestien procent van de leerlingen bekende dat ze zelf ook pesten via internet. Schelden, roddelen, negeren, beschuldigen en “hacken' zijn de meest voorkomende vormen van cyberpesten. Kinderen geven aan vaker via internet gepest te worden (22 procent) en veel minder via de mobiele telefoon (8 procent). Het meest worden kinderen nog steeds op het schoolplein gepest (35 procent).

Een van de problemen bij cyberpesten is dat de dader meestal anoniem is. Bijna 80 procent van de gepeste leerlingen weet niet door wie het persten gebeurt.

Veel ouders onderschatten volgens de onderzoekers de problematiek. Van de ouders denkt slechts 1,5 procent dat hun kind frequent - meerdere keren per maand - gepest wordt via internet. Volgens het onderzoek blijkt 6 procent van de basisschoolleerlingen en 3 procent van de brugklassers frequent gepest te worden.