CBS: weinig innovatie

De grootste belemmering voor een goed ondernemingsklimaat in Nederland is de ondernemer zelf. Nederlanders hebben te weinig ondernemingszin en investeren te weinig in innovatie. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag in een rapport over het ondernemingsklimaat.

In Nederland wordt veel kennis ontwikkeld, maar ondernemers maken er onvoldoende gebruik van, vindt het CBS. Nederlanders hebben een negatieve houding tegenover ondernemerschap. Toch scoort Nederland “gemiddeld tot goed“ qua ondernemingsklimaat. Dit komt onder meer door de lage inflatie, een laag overheidstekort en een open economie.