Canada stapt uit Kyoto Protocol

Canada neemt afstand van het Kyoto Protocol, een internationale afspraak over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De regering vindt de doelstellingen onhaalbaar. Canada zit 25 procent boven het afgesproken niveau. Het land zegt meer te voelen voor vrijwillige afspraken en investeringen in milieuvriendelijke technologie.