AFM: verdubbeling onderzoeken naar voorkennis

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar 43 onderzoeken naar handel met voorkennis gestart. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2004 en ook veel meer dan de AFM zelf had verwacht. Dat schrijft de toezichthouder in het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De AFM deed in totaal 38 aangiftes bij het Openbaar Ministerie.

Ook heeft de AFM vorig jaar meer toezichtmaatregelen tegen financiële instellingen getroffen dan in 2004. Het aantal steeg van 87 naar 114. De AFM deelde 19 boetes uit en legde 14 lasten onder dwangsom op. Ook gaf de AFM 24 keer een aanwijzing.

De AFM stelt dat het aantal illegale financiële activiteiten nog steeds toeneemt en de schade voor de consument daarvan in 2005 minimaal 250 miljoen euro bedroeg. Maar de toezichthouder denkt dat in werkelijkheid die schade veel hoger is en schat dat deze rond de 500 tot 750 miljoen euro liggen. Ook constateert de AFM dat veel dubieuze aanbieders van financiële producten proberen onder vrijstellingen te vallen die door een verruiming van de wet vorig jaar zijn gecreëerd. Daarmee kunnen deze dubieuze aanbieders het toezicht door de AFM ontwijken. Doordat het aantal signalen van dubieus handelen dat de AFM ontvangt toeneemt, duurt het langer voor de toezichthouder deze onderzocht heeft.

Namen noemen van overtreders doet de AFM niet in zijn jaarverslag. Publiceren over beboete instellingen mag de toezichthouder in beperkte mate door een uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof, stelt de AFM, die tegen die uitspraak in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad. Van de 19 boetes die de AFM in 2005 oplegde, zijn er slechts zeven gepubliceerd.

Gisteren werden in de Tweede Kamer voorstellen behandeld die voor meer openheid moeten zorgen. De nieuwe wet financieel toezicht die minister Zalm heeft ingediend, geeft de AFM en De Nederlandsche Bank meer ruimte om als sanctie de naam van overtreders bekend te maken om daarmee het publiek te waarschuwen. Maar de mogelijkheid voor 'naming and shaming' gaan oppositiepartijen PvdA en SP nog niet ver genoeg. Zij willen dat niet alleen verboden die aan financiële instellngen zijn opgelegd openbaar worden gemaakt, maar ook geboden.

CDA en VVD steunen weliswaar de plannen van minister Zalm, maar willen niet dat de naam gepubliceerd wordt voordat de financiële instelling bezwaar heeft kunnen maken. Ze vinden dat anders te grote reputatieschade voor bedrijven of instellingen dreigt als later blijkt dat er geen sprake was van een overtreding. Het beroep bij een voorzieningenrechter zou volgens VVD-kamerlid Van Egerschot binnen een paar dagen kunnen worden afgerond.