WRR kan niet van naïveteit worden beticht

Het betoog van Uri Rosenthal over het rapport van de WRR (`Dynamiek in islamitisch activisme`) wekt enige verbazing op en wel om twee redenen.

Ten eerste lijkt het mij waarschijnlijker dat het rapport is geschreven in de geest van het voorkomen van verdere verdeling en vervreemding binnen de Nederlandse maatschappij tussen moslims en niet-moslims. Dat het kabinet daarin een voorbeeldfunctie heeft kan Uri Rosenthal niet ontkennen en dat hieruit voortvloeit dat het kabinet banden zal moeten onderhouden met een democratisch gekozen islamitische organisatie mag de auteur dan wel tegen de borst stuiten, een redelijk alternatief is er niet en moet ook niet worden gezocht.

Ten tweede is het niet de WRR die van naïveteit beticht moet worden maar eerder eenieder die daadwerkelijk denkt dat binnen westerse democratieën geweld, intimidatie en chantagepraktijken worden geschuwd bij het bereiken van politieke doelen.

    • Kees Broertjes Amsterdam