Verbod op hartoperaties in Radboud

Het UMC St Radboud in Nijmegen mag voorlopig geen hartoperaties bij volwassenen uitvoeren. Dit heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg bepaald op basis van een vandaag gepubliceerd onderzoeksrapport. Het ziekenhuis kan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg aan hartpatiënten volgens de inspectie niet garanderen.

Het ziekenhuis moet eerst een aantal maatregelen nemen voordat er weer geopereerd mag worden. Bestuursvoorzitter C. van Herwaarden zegt daar begrip voor te hebben. Het ziekenhuis is op 21 april gestopt met de hartoperaties.

Aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat in 2004 meer hartpatiënten overleden na een operatie dan verwacht kon worden. Ook waren er relatief meer her-operaties en nabloedingen, met grote kans op complicaties. Volgens externe deskundigen is dit te wijten aan de slechte samenwerking tussen de verschillende medische disciplines. “Er is weinig afstemming, weinig protocollering, weinig multidisciplinair optreden, nauwelijks uniformiteit in optreden, nauwelijks toetsing van het handelen en gebrekkig leiderschap“, constateert de commissie.

Eerder zei de raad van bestuur dat in het ziekenhuis relatief meer hartpatiënten overlijden, omdat in het academisch ziekenhuis meer risicovolle operaties worden uitgevoerd. Dit blijkt echter niet het geval. Omdat de hoge sterftecijfers volgens de deskundigen evenmin zijn te wijten aan ondeskundig handelen van één van de betrokken specialisten, concludeert de commissie dat sprake is van “fouten en problemen van de hele hartchirurgische keten“.

Tussen de IC-artsen, cardiologen en hartchirurgen die dezelfde patiënten behandelen, bestaan conflicten. Ze houden afzonderlijk patiëntendossiers bij en overleggen nauwelijks met elkaar.

De problemen in het ziekenhuis kwamen vorig jaar aan het licht nadat een e-mail van een hoogleraar anesthesiologie was uitgelekt. Hij schreef dat hij zich in zijn eigen ziekenhuis niet durfde te laten opereren. De inspectie verbood het ziekenhuis daarna om een bepaalde risicovolle operatie uit te voeren. Het ziekenhuis heeft eerder al, na een eigen onderzoek, intern maatregelen genomen. Dat is volgens de inspectie niet afdoende gebleken.

Het verbod op hartoperaties loopt tot 2 mei, omdat de inspectie het verbod voor maximaal een week mag opleggen. Daarna kan minister Hoogervorst van Volksgezondheid het verbod desgewenst verlengen.

hartzorg:pagina 3

www.nrc.nl:rapport