Van Geel stelt harde eisen aan Schiphol

Als Schiphol niet zorgt dat de geluidsoverlast substantieel wordt teruggedrongen, dan zal het kabinet ook niet de geluidsnormen op sommige plaatsen flexibeler maken.

“Dat is een keiharde koppeling.“ Dat zegt staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu, CDA) in reactie op het beeld dat volgens hem is ontstaan als zou het kabinet de luchthaven ongelimiteerd laten groeien. Een misverstand, aldus Van Geel. “Als het om Schiphol gaat, is kennelijk net als in de liefde alles geoorloofd. Terwijl wij in het kabinet nog teksten aan het concipiëren zijn, zegt de milieubeweging al dat het kabinet een asociaal besluit heeft genomen.“

Het tegendeel is het geval, aldus Van Geel. “Als anderen dit besluit zouden hebben veranderd, was mijn geloofwaardigheid in het geding geweest. Dat had ik niet meegemaakt. Dan had hier een andere staatssecretaris gezeten.“

Volgens Van Geel is het kabinetsbesluit goed voor het milieu. Volgens hem wil het kabinet de geluidsnormen in de directe omgeving van Schiphol salderen - het wegstrepen van plekken met veel lawaai tegen plekken met minder lawaai - binnen streng verankerde milieugrenzen die de ministers Pronk en Netelenbos al hebben vastgesteld. “Wij rekken dus helemaal niets op. De effecten laten we nu onderzoeken. Dat salderen is bovendien gekoppeld aan de eis dat Schiphol echte maatregelen neemt om de overlast in het buitengebied terug te dringen. Daar wonen ongeveer 350.000 mensen die hinder ondervinden en daar gaan de grootste zorgen naar uit.“

“Het Milieu- en Natuur Planbureau heeft al gezegd dat er bij een groei van de luchtvaart substantieel minder geluidsoverlast kan komen door maatregelen zoals gebundelde vliegroutes, hoger aanvliegen en het maken van glijvluchten.“ Hij erkent dat al jaren wordt gepraat over stiller vliegen. “Wij zetten nu druk op de ketel. Het is allemaal vrijwillig en te vrijblijvend geweest. Ik weet uit ervaring dat als je harde randvoorwaarden voor het milieu stelt, het meestal wél lukt.“

Van Geel vindt het “jammer“ dat partijgenoot Huib Eversdijk als voorzitter van een adviescommissie over vliegtuiggeluid blijft hameren op handhavingspunten in het buitengebied. “Handhavingspunten zijn geen doel op zichzelf. Het is een instrument om de geluidsoverlast terug te dringen. Welnu, wij hebben betere instrumenten gevonden om mensen in het buitengebied te beschermen. Maatregelen om stiller te vliegen zijn óók handhaafbaar.“