'Stuur criminele Antilliaan terug'

Het wetsvoorstel van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) om criminele Antillianen terug naar de Antillen te sturen heeft een nieuwe voorstander: criminoloog Bovenkerk. Hij vindt de wet verdedigbaar als het een ernstig probleem oplost. “Naar mijn inzicht is dat het geval.“

pagina 18