Straf voor wie in cel niet reïntegreert

Gevangenen moeten beter hun best doen om terug te keren in de maatschappij. Doen ze dat niet, dan volgen sancties. Dat blijkt uit een brief van minister Donner (Justitie, CDA) aan de Tweede Kamer.

Door de nieuwe benadering van gedetineerden, die vanaf het najaar geldt, moeten zij “worden gemotiveerd om mee te werken aan hun reïntegratie“, schrijft Donner. Bij ongewenst gedrag kan het avondprogramma worden ingetrokken, bezoek worden geweigerd of het verlof worden beperkt.

Minister Donner wil daarnaast “minimaal 90 procent“ van de mannelijke gedetineerden plaatsen in de regio waar hun zaak dient. De detentie van gedetineerden met minder dan vier maanden straf zal gericht zijn op ondersteuning voor terugkeer in de samenleving.

Op dit moment loopt in Lelystad een proef met zes personen op één cel, ook onderdeel van de nieuwe plannen van Donner. Het personeel werkt hier al met de nieuwe methode, die volgens de minister consequent is voor gedetineerden: “Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag bestraft.“