Over morfine

Uw opmerking in het hoofdcommentaar (nrc.next, 19 april) dat morfine door de verstoring van de ademhaling in de laatste levensfase het einde bespoedigt, is in de praktijk onjuist. Het bevestigt het misverstand hierover bij leken en sommige artsen en verpleegkundigen. De reden dat we het in Nederland niet als een de dood bespoedigend palliatief middel beschouwen, is simpelweg omdat het niet werkt. Iemand die aan morfine gewend is zal geen ademdepressie meer krijgen, noch zodanige sedatie ervaren dat hij bewusteloos raakt. Overdosering met morfine heeft alleen effect als de patiënt eerder geen morfine kreeg. Bij toepassing van palliatieve sedatie met een combinatie van pijnstiller en slaapmiddel zal de patiënt overlijden aan de gevolgen van de ziekte of aan de gevolgen van uitdroging.

    • Umc Groningen
    • M. van Wijhe Anesthesioloog