Ouders mogen op latere leeftijd kind adopteren

De uiterste leeftijd waarop mensen een aanvraag kunnen indienen om een kind uit het buitenland te adopteren, gaat omhoog van 42 naar 44 jaar. Bovendien zal de toestemming van het ministerie om te mogen adopteren vier jaar geldig zijn in plaats van drie jaar nu.

Minister Donner (Justitie, CDA) schreef dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Ook de maximumleeftijd van de partner gaat omhoog, van 46 naar 56 jaar.

Ook het leeftijdsverschil tussen het te adopteren kind en de jongste adoptiefouder wordt vergroot. Nu mag er veertig jaar verschil in leeftijd zijn tussen het adoptiekind en adoptiefouder. Dus: iemand van driëenveertig kan alleen een kind vanaf drie jaar adopteren. Dat verschil wordt 44 jaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld 43-jarigen voortaan ook een baby kunnen adopteren.

De verhoging van de leefijdsgrenzen is volgens de minister ook in het belang van het kind. Dat moet tijdens het opgroeien een ouder of ouders hebben die de flexibiliteit hebben om het kind voldoende te steunen. PvdA, VVD en D66 wilden de leeftijdsgrenzen helemaal loslaten, maar Donner weigert dat. Hij vindt dat ouders niet te oud mogen zijn, omdat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat een kind dat zijn biologische ouders al verloren heeft, ook nog zijn adoptiefouder verliest als het nog minderjarig is.

Feitelijk kan een ouder straks als 48-jarige nog een adoptiekind krijgen. Met de looptijd voor de aanvraagprocedures en de twee jaar wachttijd voor adoptie erbij geteld, kan dat in theorie zelfs nog een paar jaar later worden.

Donner verhoogt ook het aantal toestemmingen om te mogen adopteren naar 1.800 per jaar. Het aantal Nederlandse paren dat wil adopteren is namelijk groter dan het aantal kinderen dat adoptie-organisaties naar Nederland kunnen halen. Paren die willen adopteren moeten daar gemiddeld vier jaar op wachten. Verder wil Donner het mogelijk maken om twee kinderen tegelijk te adopteren. Voorwaarde is dat gezinsonderzoek moet uitwijzen dat de adoptiefouders hiervoor geschikt zijn.

Daarnaast wil de minister buitenlandse adoptie door homoparen mogelijk te maken. Nu kunnen zij alleen Nederlandse kinderen adopteren.

Lees meer over de procedure op www.adoptie.nl