Opnieuw daling aantal verkeersdoden Nederland

Het aantal verkeersdoden in Nederland is in 2005 met zeven procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, van 881 naar 817. Daarmee zet de dalende tendens, die in 2004 inzette, door. Nederland is het meest verkeersveilige land ter wereld, op Malta na.

Dit heeft minister Karla Peijs (CDA, Verkeer en Waterstaat) vanochtend bekendgemaakt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Rotterdam.

De minister sprak van een “flinke daling“ van het aantal slachtoffers. Ze zal daarom haar doelstelling voor 2010 wat het maximaal aantal verkeersdoden betreft aanscherpen: van 900 naar 750. “Tweehonderd lager dan toen ik aantrad.“

Uit cijfers van Verkeer en Waterstaat en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt de grootste daling van het aantal doden zich te hebben voorgedaan onder automobilisten, van 414 in 2004 naar 350 vorig jaar. Opvallend was, zo zei de minister, de afname van het aantal verkeersdoden in de leeftijdscategorie 18-24 jaar, namelijk van 208 in 2002 naar 125 in 2005. Het lijkt erop dat het beginnersrijbewijs, ingevoerd in 2002, hiertoe heeft bijgedragen, zei Peijs.

Als oorzaken voor de daling noemde de minister de uitbreiding van het aantal 30- en 60-km-gebieden, invoering van de maatregel om bromfietsen op de rijbaan te laten rijden in plaats van op fietspaden, en de veilig-verkeercampagnes. Ook zei de minister dat de daling van het aantal verkeersdoden voor een belangrijk deel was bereikt “met dank aan de automobielindustrie“, die steeds veiliger auto's produceert.

De minister was wel bezorgd over voetgangers en fietsers, de enige categorieën waarin het aantal doden wél steeg (respectievelijk van 77 naar 89 en van 180 naar 181). Ander punt van zorg: het grote aandeel 60-plussers onder de slachtoffers, “een kwetsbare groep“.

ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom sprak op het congres van een “enorme afname van het aantal verkeersdoden“. Hij vindt dat de inrichting van 30-km-gebieden beter moet. “Met een bord en een enkele slecht uitgevoerde drempel ben je er niet.“