Ongenuanceerd groepsdenken van VVD

Terecht hamert Hans Dijkstal in Opinie & Debat van 15 april op verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Zonder realisering van deze twee elementen is een verdere verharding en op geloof en/of afkomst gebaseerde strijd waarschijnlijk onvermijdelijk. Juist liberalen die ook zeggen te staan voor gelijkwaardigheid, zouden dat moeten beseffen. Juist de VVD die zegt op te komen voor het individu, zal moeten stoppen met ongenuanceerd groepsdenken. We moeten af van een situatie waarin al dan niet opzettelijk religie, etniciteit en nationaliteit op een hoop worden gegooid. De heer Dijkstal staat voor een zwaar dilemma: loyaliteit aan een partij waarvan hij zeer lang lid is, waarin hij diverse functie heeft bekleed, die hij op verschillende plekken in het openbaar bestuur heeft vertegenwoordigd tegenover het eigen geweten en zijn liberale principes. Ik herken zijn probleem. Zijn worsteling was ook de mijne en anderhalf jaar geleden heb ik mijn dertigjarig actieve lidmaatschap van de VVD beëindigd.

    • A.W. Dijk