`Natuurlijk gas is alternatief benzine`

Brussel, 25 april. Aardgas en methaangas dat is vervaardigd uit afval of gewassen als koolzaad is momenteel economisch een goed alternatief voor benzine of diesel. Met het oog op de stijgende olieprijzen pleit de Europese Associatie voor Natuurlijke Gasvoertuigen (ENGVA) voor verdere ontwikkeling van aard- en methaangas als volwaardige autobrandstof. ”Wat je nodig hebt om een liter benzine te vervangen via methaangas uit hernieuwbare bronnen kost nu 50 cent. Dat maakt natuurlijk gas tot een volwaardig alternatief”, stelde ENGVA-voorzitter Boisen vandaag bij aanvang van een conferentie over natuurlijk gas in Brussel.