Leerplicht tot achttien jaar voor drop-out

Scholieren die nog geen diploma hebben gehaald, moeten vanaf 2007 tot hun achttiende jaar naar school. Met deze maatregel moet het aantal voortijdige schooluitvallers worden teruggedrongen.

Dat hebben minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) en staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) gisteren bekendgemaakt.

Minister Van der Hoeven trekt, met toestemming van het kabinet, 100 miljoen euro uit voor de maatregelen. Dat maakte ze gisteren bekend tijdens een bezoek aan een regionaal opleidingscentrum (ROC) in Roosendaal. Het plan om schooluitval aan te pakken maakt deel uit van de zogenoemde perspectievennota, die het kabinet vrijdag zal bespreken.

Nu geldt een leerplicht tot zestien jaar, zeventienjarigen moeten nog twee dagen per week naar school. In 2003 en 2004 verlieten 46.000 jongeren het onderwijs zonder zogenoemde startkwalificatie, die hen een redelijke kans geeft op een baan. Het kabinet vindt dat iedereen op z'n minst een diploma op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet hebben gehaald. Het mbo kent vier niveau's.

Bestrijding van voortijdig schoolverlaten is voor Van der Hoeven en Rutte een van de belangrijkste beleidspunten. De minister hoopt met de maatregelen het aantal voortijdig schoolverlaters met dertien- tot twintigduizend terug te brengen. Verder wil zij dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om jongeren tot 23 jaar te dwingen om te kiezen tussen school of werk.

Uit een onderzoek van het Landelijk Werkverband Risicogroepen vorige maand naar de schooluitval bij alle 46 ROC's bleek al dat de schooluitval een van de grootste problemen is het in het onderwijs. Het zijn vooral de mbo'ers op de laatste niveau's van de ROC's die uitvallen.

De onderzoekers constateerden dat in de afgelopen acht jaar meer aandacht is voor risicoleerlingen, maar dat het nog volstrekt onvoldoende is om de problemen op te lossen. Juist de risicoleerlingen hebben veel extra begeleiding nodig om hun opleiding te voltooien, constateerden de onderzoekers.

De verlengde leerplicht betekent niet dat de zeventienjarige leerlingen vijf dagen per week naar school moeten. Er zijn tal van leer/werktrajecten waarbij de leerlingen stage lopen of werken en een of twee dagen per week naar school gaan.