'Klein fijnstof gevaarlijkst'

Sinds enige jaren is de luchtvervuiling terug op de agenda. Niet als milieuprobleem, maar doordat het toenemende transport voor veel fijn stof in de lucht zorgt, wat de volksgezondheid ernstig aantast. Namens het Europees Parlement presenteerde Dorette Corbey (PvdA) gisteren plannen om dit te veranderen.

Dorette Corbey FOTO: Europees Parlement pvda

Is er wat verbeterd sinds het slechte nieuws enige jaren terug bekend werd?

“Er worden wel maatregelen genomen, maar vooral lokale overheden kunnen veel meer doen. In bepaalde gebieden moeten vieze vrachtwagens en schepen gewoon worden geweerd. De ergste ellende wordt veroorzaakt door zwaar transport. Schone schepen moeten bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden die ze betalen. Ook is de invoering van walstroom in havens belangrijk. Nu wekken schepen vaak stroom op door de dieselmotoren te laten draaien, wat voor veel vervuiling zorgt.“

Hoe gaat u de problemen oplossen?

“Voor de concentratie klein fijnstof in de lucht stel ik een hoger ambitieniveau voor dan de Europese Commissie. Maar ik ben nog bescheiden. Ik stel per 2010 een maximum van 20 microgram per kubieke meter lucht voor. In de VS bijvoorbeeld hanteren ze een grens van 15 microgram.“

Dus de huidige normen worden aangescherpt?

“Nee, voor klein fijnstof zijn er nog helemaal geen normen. Die zijn er alleen voor grof fijnstof. Maar klein fijnstof is veel gevaarlijker. Dat dringt dieper door in de longen en verlamt de longfunctie sneller.“

De VS zijn dus strenger dan de EU?

“Ja, er rijden daar bijna geen dieselauto's rond, omdat die veel fijn stof uitstoten. Ze zijn daar enorm op de volksgezondheid gericht.“

Wilt u er nog wat aan toevoegen?

“Ja, dat een Europese aanpak echt nodig is. De helft van de Nederlandse verontreiniging komt uit het buitenland. En tweederde van de vervuiling die wij produceren, waait naar omringende landen.“

    • Wilmer Heck