Iran: bij sancties geen coöperatie met IAEA meer

Teheran, 25 april. Iran zal alle samenwerking met het Internationaal Atoomenergie Agentschap staken als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sancties tegen Teheran afkondigt. Dat heeft de Iraanse nucleaire hoofdonderhandelaar, Ali Larijani, vandaag op een internationale conferentie in Teheran over het Iraanse energieprogramma gezegd. De Veiligheidsraad heeft Iran tot 28 april de tijd gegeven om op te houden met de verrijking van uranium. Iran weigert dat. De Verenigde Staten, die Iran verdenken van een atoomwapenprogramma, proberen, tot dusverre vergeefs, de internationale gemeenschap tot sancties tegen Iran te bewegen. Larijani zei niet of Iran dan ook uit het nucleaire Non-Proliferatieverdrag stapt.