“Gevangenen EU niet naar huis halen'

Uitlevering van Nederlandse gevangenen die in het buitenland hun straf uitzitten zal tot capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen leiden.

Nederland zal dan ook niet zomaar akkoord gaan met een voorstel van EU-voorzitter Oostenrijk om gevangenen hun straf te laten uitzitten in het land van herkomst.

Dat zou ertoe leiden dat honderden Nederlanders die in andere EU-lidstaten in de gevangenis zitten, naar Nederland komen om hun straf uit te zitten, terwijl slechts enkele tientallen buitenlanders uit andere lidstaten in Nederlandse gevangenissen voor die maatregel in aanmerking komen.

Nederland zal zeker niet op voorhand akkoord gaan met deze maatregel, aldus een betrokkene bij de onderhandelingen in Brussel.

Over het voorstel van Oostenrijk, Zweden en Finland wordt al geruime tijd op diplomatiek niveau in Brussel onderhandeld. Het zogeheten kaderbesluit moet het bestaande verdrag van de Raad van Europa over het uitleveren van gevangenen vervangen. In het kaderbesluit worden de criteria om in eigen land gevangenisstraf uit te zitten, aanzienlijk verruimd.

Nu is uitlevering alleen mogelijk als het gepleegde delict waarvoor de betrokkene vastzit, ook in eigen land strafbaar is. In het kaderbesluit moet dat ook mogelijk zijn voor gevangenisstraffen waarbij dat voor 32 omschreven delicten niet het geval is.

Nederland is voorstander van dat principe van dubbele strafbaarheid, maar heeft er geen bezwaar tegen als andere lidstaten dat criterium willen beperken.