Fout onderscheid

In het hoofdcommentaar `Stervensbegeleiding` (nrc.next, 19 april) maakt de schrijver een onderscheid tussen `passieve` en `actieve` euthanasie. Dat

zijn niet-bestaande termen. We kennen alleen `euthanasie`: actieve beëindiging van het leven op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, waar sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Om hier onderscheid te maken tussen actieve en passieve vormen of procedures is niet correct. Naast euthanasie kennen we in Nederland ook `palliatieve sedatie`: het in slaap brengen van een patiënt wiens lijden niet op een andere manier kan worden bestreden. De intentie achter deze vormen van handelen zijn anders. Euthanasie beoogt het beëindigen van het leven en daarmee het lijden, palliatieve sedatie daarentegen beoogt het opheffen van lijden, zonder daarbij direct het leven te beëindigen.

    • Ronald van Nordennen Verpleeghuisarts