EU moet eigen koers varen in Midden-Oosten

Het zou een goede zaak zijn indien de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hun beleid ten aanzien van de Palestijnse Hamas-regering zouden herzien en de directe betaling zouden hervatten. Het stopzetten van de directe betalingen aan de Hamas-regering is vernederend voor de Palestijnse bevolking, omdat zij in vrije en democratische verkiezingen de Hamas-regering aan de macht gebracht heeft. Vernedering kan gemakkelijk tot gewelddadige reacties leiden.

Nu er in de Palestijnse gebieden een democratisch gevormde regering is, wordt zij niet herkend omdat, zo wordt gesteld, zij gelieerd is aan een organisatie die Israël niet herkent en terroristische activiteiten niet afzweert. Ik denk dat het salonfähig worden van Hamas slechts een kwestie van tijd is. En deze periode zal langer duren naarmate Hamas meer genegeerd wordt. Straffen heeft geen enkele invloed op Hamas.

Het stopzetten van de directe betalingen zal zeker ook leiden tot verpaupering van de Palestijnse bevolking en hun vooruitzichten verslechteren, ook al beweren de ministers dat de bevolking niet de dupe van het staken van de directe betalingen mag worden. Hoe zouden de betalingen dan moeten verlopen? Worden in Brussel loonzakjes gemaakt die vervolgens worden uitgedeeld?

Dit is toch onzin en de maatregel is bovendien contraproductief: het leidt tot verdere radicalisering van de Palestijnse bevolking.

De Europese Unie moet zich niet scharen achter de Midden-Oostenpolitiek van de Verenigde Staten, maar een zelfstandige koers varen waarin de wortel belangrijker is dan de roe.

    • Riel Vermunt Oegstgeest