Besluit tot het uitwijzen Taïda Pasic is onbillijk

Taïda Pasic heeft besloten Nederland te verlaten. Na maanden van juridische procedures heeft de bestuursrechter beslist, dat het niet aan hem is om over de hardheidsclausule voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) te oordelen. Hij verschuilt zich daarbij achter het argument dat hij slechts procedureel mag toetsen. Op grond waarvan legt hij zichdeze beperking op?

De rechtbank is bevoegd om de wet naar de letter en de geest te interpreteren. Dit laatste is nagelaten. De beslissing van minister Verdonk om geen gebruik te maken van de hardheidsclausule heeft duidelijk onbillijke gevolgen, namelijk dat een individu vier tot zes jaar over moet doen, terwijl ze hier over een ruime maand klaar zou zijn met haar vwo-opleiding. De onbillijkheid wordt impliciet onderschreven door premier Balkenende, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Onderwijs door Taïda Pasic wel de gelegenheid te bieden om het vwo-examen in de ambassade in Sarajevo te doen.

    • G.C. Wolbers Adorp