Belastingverlaging kan ongunstig zijn

De verlaging van het tarief van de winstbelasting naar 25 procent in 2007, zoals staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) voorstelt, kan onvoorziene gevolgen hebben voor de vestiging van Japanse ondernemingen in Nederland.

In Japan staan landen die een tarief van 25 procent of minder hanteren, te boek als belastingparadijzen. Winsten die Japanse bedrijven in zo'n belastingparadijs maken, worden in Japan extra belast, waardoor het vestigingsvoordeel in het land met lage belastingen wegvalt. “Een tarief van 25 procent kan niet voor Japanse bedrijven“, zegt Cees van der Helm, hoofd van de Japandesk van belastingadviesbureau KPMG Meijburg & Co. In Nederland is een aanzienlijk aantal Japanse bedrijven gevestigd.

Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Wijn is dit een “non-probleem“. “Er wordt met Japan rekening gehouden“, zegt hij. Zo zou het tarief van de vennootschapsbelasting een fractie boven de 25 procent kunnen worden vastgesteld.

Ondernemersorganisaties reageren lovend op de voorstellen van Wijn om de belasting op ondernemen volgend jaar drastisch te verlagen. Wijn wil de tarieven van de vennootschapsbelasting verlagen naar 25 en 20 procent (voor winsten tot 22.000 euro) en speciale tarieven introduceren voor winsten uit kennis en interne bedrijfsrente. Bovendien wil hij een winstvrijstelling van 9 procent voor ondernemers die vallen onder de inkomstenbelasting, waardoor het toptarief van de inkomstenbelasting omlaaggaat naar 47,3 procent.

“Wij zijn heel tevreden“, zegt Jurgen Warmerdam, fiscaal medewerker van MKB-Nederland. “Het pakket is evenwichtig en het midden- en kleinbedrijf krijgt ongeveer evenveel voordeel als het grootbedrijf.“ Volgens een woordvoerder van VNO-NCW “is dit goed voor ondernemend Nederland“. “De maximale belasting voor ondernemers komt ruim onder de 50 procent.“

De woordvoerders van beide ondernemersorganisaties zijn positief dat de tariefsverlaging niet alleen gefinancierd wordt door de afschaffing van bestaande aftrekposten voor het bedrijfsleven, maar ook door lastenverlichting. Het oorspronkelijke plan van Wijn, van vorig jaar, bevatte geen geld van het kabinet. Nu is sprake van lastenverlichting van 500 miljoen euro in 2007 oplopend naar 730 miljoen in latere jaren.