Barones Thyssen dreigt Madrid

Barones Carmen Thyssen, weduwe van baron Heinrich Thyssen-Bornemisza, heeft gedreigd zich aan een van de bomen te ketenen die moeten sneuvelen bij de herinrichting van de Paseo del Prado in Madrid. Zij verzet zich tegen de plannen die volgens haar het klimaat aanzienlijk verslechteren rond het Thyssen-Bornemisza museum.

“De bezoekers zullen straks koolmonoxide inademen“, aldus de barones. “Van alle plannen is het slechtste uitgekozen.“ De herinrichting van de Paseo del Prado is een van de paradepaardjes van Madrids ambitieuze burgemeester Alberto Ruiz-Gallardón. Het project, dat wordt uitgevoerd onder leiding van de Portugese architect Álvaro Siza, moet de verkeersstroom op de beroemde stadsboulevard tussen het Prado-Museum en het Thyssen-Bornemisza indammen. Daarbij wordt het verkeer echter verplaatst naar de zijde van het Thyssen en zal een aantal bomen voor de bijl gaan.

De gemeente reageert verbaasd op het dreigement van de barones. Tijdens de bezwaarperiode heeft ze niets van zich laten horen, zo is reeds opgemerkt. Bovendien wordt het trottoir naast het museum juist breder en wordt het aantal auto's teruggedrongen. Bij het Prado is men daarom juist ingenomen met de herinrichting.

Carmen Thyssen, in beter bekend als Tita, was de drijvende kracht achter het naar Spanje halen van de collectie van haar overleden echtgenoot. Het is nog niet bekend wanneer de barones zich aan de boom zal ketenen.