Vier Canadese militairen gedood in Afghanistan

Canada en Groot-Brittannië hebben bezworen dat de groeiende onveiligheid in Zuid-Afghanistan voor hen geen reden is voor militaire terugtrekking. 'We zijn niet plan de terroristen te laten winnen', reageerde zaterdag de Canadese minister van Defensie, Gordon O'Connor, op het nieuws dat vier Canadese militairen in de provincie Kandahar werden gedood bij een bomaanslag op een konvooi.

Zijn Britse ambtgenoot John Reid, op bezoek in de hoofdstad Kabul, zei gisteren met zoveel woorden dat de Britse troepen zeker nog drie jaar blijven om veiligheid te verschaffen en te helpen bij de wederopbouw. 'Het grootste gevaar dat het Afghaanse en het Britse volk kan overkomen, is dat Afghanistan ooit weer onder een Talibaan-bewind komt dat onderdak wil bieden aan Al-Qaeda of terroristische groepen', zei hij.

Canadese troepen (in Kandahar) en Britse (vooral in Helmand) opereren ten zuiden van Uruzgan, waar de Nederlandse militairen naartoe gaan. Onlangs wees minister van Defensie, Kamp op de verslechterde veiligheidssituatie Afghanistan. De incidenten van dit weekeind bevestigen dat. De Canadese militairen kwamen om toen hun voertuig werd opgeblazen door een bom langs de kant van de weg. Sinds 2002 zijn zestien Canadezen gesneuveld in Afghanistan.

Ook gisteren vonden op verschillende plekken aanvallen en gevechten plaats. In Kandahar werd een Afghaanse bewaker gedood bij een aanval op het kantoor van een aannemersbedrijf, dat met Amerikaanse financiering betrokken is bij de aanleg van wegen. In de provincie Ghazni, 125 kilometer ten zuidwesten van Kabul, schoten Afghaanse troepen zeker drie Talibaan-strijders dood. Ook een politieagent kwam om.

Volgende maand krijgt Groot-Brittannië namens de NAVO het bevel over de internationale vredesmacht in Afghanistan. Het breidt zijn troepenmacht in het land uit. Minister Reid ontkende ten stelligste berichten in de media dat hij geweigerd zou hebben om snel een extra infanterie-eenheid van 600 man naar Helmand te sturen, nadat commandanten ter plekke hem hierom zouden hebben gevraagd. Ook ontkende Reid dat officieren hebben geklaagd over een bureaucratische opstelling, waardoor in voorkomende gevallen eerst formeel toestemming moet worden gevraagd om het vuur te openen op strijders van de Talibaan.