'Verdonk geeft eigen draai aan informatie IND'

Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) kwam dit weekend bewust naar buiten met vertrouwelijke informatie van minister Verdonk. 'Je debatteert als Kamer met één hand op de rug.'

Jeroen Dijsselbloem Foto Roel Rozenburg DENHAAG:DEC2001 PVDA_kamerlid Jeroen Dijsselbloem FOTO TWEEDE CAMERA Rozenburg, Roel

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) stuurde vorige week een brief naar de Tweede Kamer over 124 minderjarige asielzoekers uit India die zijn verdwenen uit opvangcentra. Ze deed er een rapport bij van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), maar dat was vertrouwelijk. Kamerleden mogen er niet uit citeren tijdens het spoeddebat dat naar verwachting morgenavond wordt gehouden.

Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) las de brief en het rapport en zag dat de informatie op drie punten niet overeen kwam. Hij had, zegt hij, de 'in Den Haag gebruikelijke methode' kunnen gebruiken: hij had het rapport aan een journalist kunnen geven. Maar Dijsselbloem vertelde er zaterdag zelf over in het Tros-radioprogramma Kamerbreed.

Waarom deed u dat?

'Ik vind het principieel heel slecht dat de Kamer steeds vaker vertrouwelijk wordt geïnformeerd. Dat is bedoeld voor de bescherming van de staatsveiligheid en de privacy van mensen. Zo'n motief ontbreekt hier. Ik vrees dat er bewust een ander beeld is geschetst in de brief dan in het rapport.'

Wat was in dit geval uw grootste bezwaar tegen vertrouwelijkheid?

'Je debatteert als Kamer met één hand op de rug. Als ik zeg: ik ben het niet eens met de minister, maar ik mag het rapport niet noemen, dan sta ik machteloos.'

Wat zijn de verschillen tussen het IND-rapport en Verdonks brief?

'De minister suggereert dat de verdwenen asielzoekers lang niet allemaal minderjarig waren. Uit het rapport blijkt in één geval dat iemand meerderjarig was. De minister schrijft dat twee jongens getraceerd zijn. Die werkten in de tuinbouw en een autowasserette. Uit het IND-rapport blijkt dat vijf jongens op weg waren naar prostitutie in Engeland. Het derde punt gaat over hoe lang dit gaande is. Uit de IND-informatie blijkt dat er al in 2001 een rapport lag van de marechaussee. Volgens Verdonk wisten we in oktober 2004 dat minderjarige asielzoekers verdwenen. Eind 2005 komt de recherche met een onderzoek. Al die tijd is de smokkel doorgegaan.'

U zegt dat steeds meer informatie vertrouwelijk blijft. Hoe komt dat?

'Soms zijn er formele argumenten. Bijvoorbeeld dat het kabinet niet bekend hoeft te maken welke beleidsstukken ten grondslag liggen aan een beslissing. Of het kan strategisch handig zijn. Zo'n stuk wordt niet gelezen door fractiemedewerkers en niet eens door alle Kamerleden die het mogen lezen.'

Volgens het ministerie brengt u de vervolging in gevaar van mensen die in deze zaak zijn gearresteerd.

'Die mensen komen in het stuk niet voor.'

Kamervoorzitter Weisglas vindt dat u in de Kamer een meerderheid had moeten zoeken voor openbaarmaking van het rapport.

'Dat ga ik doen. Maar voor Kamerleden spelen soms andere belangen, waardoor het niet relevant is dat informatie bekend wordt.'

Wat bedoelt u daarmee?

'Politieke belangen. Maar dat ga ik niet voor anderen invullen. Je moet in zo'n zaak een gevoel van urgentie creëren. De buitenwereld moet kunnen meekijken.'

    • Petra de Koning