retour den haag-brussel

Kip of Bratwurst?

Het Europees Parlement gaat echt over alles. Dat denken tenminste de meeste van de 732 Europese volksvertegenwoordigers. Geen misstand, waar ook ter wereld, ontgaat ze. Vandaar ook de mondiale aanwezigheid van europarlementariërs. Het moet wel heel gek lopen, wil een waarnemingscommissie bij verkiezingen niet ook gevuld zijn met enkele leden van het Europees Parlement. En ook op internationale conferenties horen europarlementariërs bijna tot de vaste clientèle.

Kipnuggets

Maar, eerlijk is eerlijk: de europarlementariërs zoeken het soms ook dichter bij huis. 'Geen kipnuggets voor WK-voetbalfans', luidde afgelopen vrijdag de alarmerende kop boven een persbericht van de VVD-delegatie in het Europees Parlement. Met daaronder vet gedrukt de mededeling dat europarlementariër Jan Mulder het besluit van de FIFA om geen kipproducten te verkopen tijdens het aanstaande WK voetbal 'een totaal verkeerd signaal vond'. Mulder: 'Consumenten gaan op deze manier geloven dat er daadwerkelijk iets mis zou zijn met kippenvlees, terwijl dit vlees 100 procent veilig is.'

Hij heeft er met zijn Duitse collega Willem Schuth vragen over gesteld aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie. Maar heeft Brussel ook wat te zeggen over een afspraak tussen de organisatoren van het WK-voetbal en een cateringbedrijf? Dat weet Jan Mulder niet, daarom dat hij dat ook maar even vraagt. Daar gaat het natuurlijk ook niet om. Het belangrijkste is dat kipminnende voetbalsupporters en de pluimveesector weten dat zij de aandacht van het Europees Parlement hebben. Maar weet Jan Mulder wel dat de echte voetbalsupporter allang gelukkig is met Bratwurst? (MK)

Een beetje saai

In België wisten ze het al eerder, maar nu vindt ook premier Balkenende zelf dat hij 'erg stijfburgerlijk' is. Hij zei dit zaterdagmorgen tegen zijn CDA-achterban in Horn bij Roermond. Vorig jaar bood de Belgische regering Nederland excuses aan, nadat minister De Gucht van Buitenlandse Zaken Balkenende 'een mix van Harry Potter en brave stijfburgerlijkheid' noemde. Vice-premier Van den Bossche deed het eind vorig jaar dunnetjes over: 'Hebben jullie in jullie kranten soms personeelsadvertenties staan met: Als je niet stijf, truttig en kleinburgerlijk bent, kom je niet in aanmerking voor een ministerspost?' Hierop volgden geen excuses.

Balkenende zei zaterdag tegen meer dan driehonderd Limburgse CDA'ers dat hij 'misschien een beetje saai is' en 'een beetje vrolijkheid er best bij mag'. Dit pikte de BBC op en bracht het als nieuws. Helaas voor het Limburgse Horn, situeerden de Britten de bijeenkomst abusievelijk in het Noord-Hollandse Hoorn.

Premier Balkenende was in Limburg om te praten over het zetelverlies de bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Hij zei: 'Ik baal er zelf ook van.' Maar: 'We moeten weg van die sfeer van tobberigheid. Praat elkaar niet de put in.'

De CDA'ers uitten kritiek op de landelijke koers, maar zochten de oorzaak van de verliezen ook bij zichzelf. 'We zijn arrogant geworden en hebben spelletjes gespeeld', zei een raadslid uit Maastricht, waar de partij van elf naar zeven zetels ging. In het televisieprogramma Buitenhof zei CDA-prominent Doekle Terpstra gisteren over het aanstaande lijsttrekkerschap Balkenende fatalistisch: 'Daar ligt geen keus. Het kan niet anders.' (IK)

Aldus...

'Stel je voor: een gezin is uitgegeten en zet de televisie aan. Ze moeten maar afwachten of hun omroep dan uitzendt.' (CDA-fractievoorzitter Verhagen in Trouw op 22 april over het omroepbeleid)

'Eén keer heb ik PSP gestemd, dat wordt altijd zo ontzettend uitvergroot. Maar het is waar: daarna lange tijd PvdA. ' (Minister Verdonk (VVD) in gesprek met vrouwenblad RED 18 april)

Hakken in gehaktdag

Het presidium van de Tweede Kamer wil woensdag-gehaktdag dit jaar in delen knippen.

Het is weer bijna tijd voor 'woensdag gehaktdag': de jaarlijkse verantwoording in de Tweede Kamer door het kabinet over het gevoerde beleid. Op woensdag 17 mei, de derde woensdag, krijgt de Tweede Kamer het financieel jaarverslag van het rijk en de verantwoordingen van de departementale begrotingen over het vorige begrotingsjaar. Honderden pagina's met gedetailleerde lijstjes wat er wel en vooral wat er niet uitgekomen is van de plannen van het kabinet. Afzender: de Algemene Rekenkamer. Maar net als eerdere jaren is er ook nu gedoe over woensdag gehaktdag, de jaarlijkse tegenhanger van de plannenmakerij op Prinsjesdag en ooit bedoeld als hoogtepunt van de democratie.

Deze keer is het een brief van het presidium (het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer) die kwaad bloed zet. Anders dan in vorige jaren willen Kamervoorzitter Weisglas (VVD) en de zijnen nu eerst een reeks kleine debatten in commissies over de departementale jaarverslagen houden en pas aan het slot daarvan, ergens in juni, een plenair debat. Daarbij zouden dan slechts de premier en de beide vice-premiers (Zalm en Brinkhorst) aanwezig moeten zijn. En oh ja, of de fractievoorzitters zo vriendelijk willen zijn het grote verantwoordingsdebat deze keer wél zelf te doen, en niet hun financiële woordvoerders met de klus opzadelen, zoals vorig jaar.

Kamerlid Stef Blok (VVD) is niet blij met de brief van het presidium. Hij diende twee jaar geleden een motie in waarvan het doel juist was om verantwoordingsdag meer aanzien te geven. 'Een debat met alleen de premier en de vice-premiers lijkt me geen goed idee. De Kamer moet ook andere bewindslieden kunnen oproepen als er op hun beleidsterrein dingen verkeerd gaan', meent Blok. De volgorde van de debatten - eerst de overleggen over de departementale jaarrekeningen en dan pas het grote verantwoordingsdebat - is voor hem acceptabel, zolang de fractievoorzitters er maar echt aan deelnemen. 'Vorig jaar waren diverse fractievoorzitters afwezig, dat was een aanfluiting. We moeten de verantwoording serieus nemen', zegt Blok. CDA-fractievoorzitter Verhagen die vorig jaar het debat uit de weg ging, zal de brief van het presidium accepteren, laat zijn woordvoerder weten.

Zes jaar na het eerste verantwoordingsdebat lijkt de animo om er echt wat van te maken kleiner dan ooit, ondanks de oproep van het presidium. Politici houden blijkbaar meer van plannen maken dan van achteraf verantwoording afleggen. (EK)

    • Egbert Kalse
    • Inger Kuin
    • Mark Kranenburg