Ondernemers: minder belasting

Het inkomen van ondernemers die inkomenstenbelasting betalen, wordt voor 9 procent vrijgesteld van winstbelasting. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, zo is gisteren bekendgemaakt. De maatregel betekent dat de ondernemer over zijn winst maximaal 47,3 procent inkomstenbelasting betaalt, in plaats van 52 procent.