Nieuwe grote fusie in thuiszorg op komst

In de thuiszorg is opnieuw een grote fusie ophanden. Sensire/Thuiszorg Groningen, een grote aanbieder in de regio's Gelderland, Groningen en 't Gooi, wil fuseren met Meavita uit Den Haag. Door de fusie, die onlangs is aangemeld bij 'concurrentiewaakhond' NMa ontstaat een concern met meer dan 20.000 werknemers, waarvan 14.500 bij Sensire en ruim 5.500 bij Meavita.

Opmerkelijk is dat bestuursvoorzitter (sinds 1 april) Theo Meuwese van Sensire daarvoor in de raad van bestuur van Meavita zat. Een woordvoerster van Sensire verwijst voor vragen over de fusie naar de woordvoerder van Meavita. Die wilde vanochtend niet reageren.

De bedrijfstak met thuiszorgbedrijven is sinds twee jaar het toneel van schaalvergroting. Daarmee lopen de bedrijven onder meer vooruit op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die 1 januari zal worden ingevoerd, waarin gemeenten een deel van de thuiszorg gaan aanbesteden.

Sensire is een van de twee grootste thuiszorgconcerns. De ander, Icare, is actief in Drenthe, Overijssel en Gelderland en is vorig jaar gefuseerd met Evean, werkzaam rond Zaandam en in Alkmaar. Deze combinatie heeft dit jaar naar eigen schatting 546 miljoen euro omzet en 21.800 werknemers.

Sensire is gefuseerd met Thuiszorg Groningen, maar zag plannen voor een volgende fusie in de provincie afstuiten op bezwaren van de NMa. Meavita is ontstaan uit de fusie in 2003 van twee thuiszorgbedrijven, en is vervolgens vorig jaar gefuseerd met De Wielborgh (woonzorgcomplexen).

    • Menno Tamminga