Niet doen: krabben, scheten laten of peuteren

Wie: Janke van der Zaag en Kelly Snel.

Waarom: morgen verschijnt hun boek Hoe hoort het eigenlijk... in Nederland?, een inburgeringsgids voor immigranten.

Janke van der Zaag (links) en Kelly Snel. 'We hebben een praktische gids geschreven, geen etiquetteboek.' Foto Bob van der Have Wie: Janke van der Zaag en Kelly Snel. Waarom: morgen verschijnt hun boek Hoe hoort het eigenlijk... in Nederland?, een inburgeringsgids voor immigranten. Have, Bob van der

Kiezen uitpeuteren, krabben in het kruis, gassen uit de darmen laten ontsnappen of in het openbaar plassen - niet doen, waarschuwen de auteurs van Hoe hoort het eigenlijk... in Nederland?. Glimlachen, 'sorry' zeggen, de deur openhouden en de wc schoon achterlaten, zó maak je je in het land van kaas en karnemelk wel geliefd.

Kelly Snel en Janke van der Zaag schreven een gids voor iedereen die voor kortere of langere tijd in Nederland woont. Een wegwijzer met nuttige informatie over Nederlandse gewoonten en gebruiken, van de schoen zetten met Sinterklaas tot het kuiltje jus in stamppot.

Beide auteurs weten uit ervaring hoe lastig het kan zijn om zonder zo'n vraagbaak in een vreemd land te moeten leven. Van der Zaag werkt als adviseur voor het ministerie van Justitie veel met asielzoekers, Kelly Snel woonde in Oostenrijk en de VS.

Zo'n handleiding voor immigranten bestond niet, zegt Van der Zaag. 'Pas als je de gewoonten en gebruiken van een land kent en inzicht hebt in de achtergronden daarvan, kan je volwaardig deel uitmaken van een maatschappij.'

Stel, zegt Van der Zaag, dat je zonder afspraak rond etenstijd bij een Nederlandse familie op bezoek gaat. 'In veel buitenlanden is het dan vanzelfsprekend dat je bent uitgenodigd om mee te eten. Maar in Nederland is de aankondiging dat men gaat eten meestal niet als uitnodiging voor de gasten bedoeld, maar juist als teken voor vertrek.'

Snel en Van der Zaag lieten het manuscript van hun boek onder anderen lezen aan Paul Rosenmöller. De oud-politicus bleek getroffen. 'Zelfs voor de oorsponkelijke Nederlanders is dit boek leerzaam', constateerde hij. Van der Zaag lachend: 'Het is een praktische gids hoor, geen etiquetteboek. Wij willen geen oordelen vellen, niet voorschrijven hoe iedereen zich hoort te gedragen.'

Aan minister Verdonk overhandigen ze het eerste exemplaar, vertelt Van der Zaag. 'Zij wordt vooral gezien als de minister van Vreemdelingenzaken. Maar in haar portefeuille zit ook integratie. Daarom is ze de aangewezen persoon om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen.'

Arjen Ribbens

Aanmelden? In afwachting van een wending in je leven? Laat het weten via whosnext@nrc.nl
    • Arjen Ribbens