Luxemburg moet af van bankgeheim

Den Haag, 24 april. Staatssecretaris Wijn (Belastingen) gaat in Luxemburg aandringen op de verstrekking van informatie over `coderekeningen` van Nederlandse belastingplichtigen. Het bankgeheim is volgens Wijn een ”verouderd concept”. Op 1 juli treedt de Europese spaarrichtlijn in werking en moeten EU-landen informatie over spaartegoeden uitwisselen. Spaarders die zich spontaan melden bij de Belastingdienst komen in aanmerking voor een `inkeerregeling` waarbij een boete achterwege blijft.