G7 poogt olieprijs te laten dalen

De scherp stijgende prijs van ruwe olie moet worden tegengegaan door hogere investeringen in de productie en betere informatie over olievoorraden.

Hiertoe hebben de zeven belangrijkste industrielanden (G7) dit weekeinde tijdens een vergadering in Washington opgeroepen. Ook het hoogste beleidsorgaan van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het zogenoemde IMFC, schaarde zich achter de oproep.

De wereldeconomie ontwikkelt zich zeer gunstig, maar een van de grote bedreigingen is de olieprijs, die sterk blijft stijgen. Vrijdag boekte olie een prijsrecord van meer dan 75 dollar per vat in de VS. De Britse minister van Financiën Gordon Brown, voorzitter van de bijeenkomst, noemde het huidige tijdperk 'een tijd van diepgaande verandering, als gevolg van globalisering. Maar het is ook een tijd van risico's, met name door hoge en wispelturige olieprijzen en dreigend protectionisme.'

De wereldoliemarkt is zeer ondoorzichtig, precieze gegevens over productie en voorraden zijn vaak onbetrouwbaar. Bovendien is er geen duidelijk beeld van de reserves die olieproducerende landen nog hebben. Prijsfluctuaties van ruwe olie hebben er bovendien toe bijgedragen dat er in het verleden onvoldoende is geïnvesteerd in nieuwe productiecapaciteit, omdat de opbrengst van dergelijke investeringen onzeker was.

Het IMFC kwam tevens overeen dat het Internationaal Monetair Fonds zal worden hervormd. Kleinere landen krijgen meer stemmen en landen als China, Zuid-Korea, India en Mexico krijgen een groter aandeel dan nu. Een besluit wordt over een halfjaar verwacht. Ook zullen dan verdere voorstellen van IMF-directeur Rodrigo de Rato worden besproken. Er zou een systeem moeten komen waarbij groepen van belangrijke landen elkaar in de gaten houden.

Nederland eist dat het reguliere IMF-bestuur, waarin het een zetel heeft, hier bij betrokken blijft. Dit bestuur heeft 24 zetels en wordt gedomineerd door Europa. Het idee dit aantal sterk terug te brengen wordt door Nederland niet ondersteund.

    • Maarten Schinkel